Metodica determinarii efectului economic sau a unui alt efect pozitiv obtinut în urma utilizarii propunerilor de rationalizare