Primăria Bălți inițiiază un concurs între întreprinderile de servicii comunale pentru cea mai bună soluție tehnică

Primăria Bălți  inițiiază un concurs între întreprinderile de servicii comunale pentru cea mai bună soluție tehnică, invenție sau propunere de raționalizare.  Este aprobată Comisia de concurs. Președinte este numit Octavian Mahu, viceprimar.

     Potrivit Dumnealui, organizarea unui astfel de concurs are ca scop sporirea eficienței activității întreprinderilor orășenești și a serviciilor oferite.

     „Vor vi examinate atât lucrările  colectivelor de autori  cât și a autorilor individuali.  Acestea pot fi idee nouă sau propunere de raționalizare. Spre exemplu, metodă de economisire a materialelor sau a energiei electrice. Acest concurs – este o șansă pentru acele persoane ce nu numai că își cunosc bine meseria dar și sunt în stare să-și utilizeze potențialul pentru optimizarea proceselor de activitate ale întreprinderilor”  – a relatat Octavian Mahu editurii „Gazeta”. 

     Prin ordinul primarului este aprobată componența Comisiei. Vicepreședinte este numit Iurii Lobeev – Șef Filiala Bălți  a Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor din Republica Moldova.  Au dreptul să participe la concurs autori amatori, raționalizatori,  ingineri ai creației tehnice ș. a.

 

     Concursul se desfășoară între întreprinderile serviciilor comunale în perioada 01.04.2014 – 28.06.2014 în comun cu Asociația Obștească Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul”.

Pentru a ne trimite mesaj, indepliniti formularul