Elaborarea Metodicii determinarii efectului economic sau a unui alt efect pozitiv obtinut in urma utilizarii propunerilor de rationalizare in colaborarea cu Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor din Republica Moldova.

Metodica include notiunile de baza privind propunerile de rationalizare, sunt propuse metodele de calcul a efectului social-economic exprimat prin sporul profitului de evidenta si a profitului net, reducerea costului de productie, sporirea volumului de vanzari nete, economia de resurse, utilizarea eficienta a deseurilor, reducerea rebutului. Este propusa ordinea, cuantulul si termenele de plata a recompensei pentru autorii propunerilor de rationalizare. Metodica a fost aprobata de Ministerul Economiei, Ministerul Finantelor si URI si publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 116-120/146 din 13 iunie 2003.