Elaborarea in colaborare cu AGEPI a Regulamentului model privind activitatea de rationalizare.

Regulamentul stabileste procedura de examinare si recunoastere a propunerilor de rationalizare, modalitatea de remunerare si stimulare a autorilor propunerilor de rationalizare. Intreprinderilor, societatilor, organizatiilor din Republica Moldova este recomandat Contractul cu privire la utilizarea (implementarea) propunerii de rationalizare, aprobat de Prezidiul Consiliului Republican al UIR. UIR a contribuit cu experti la elaborarea regulamentului. Regulamentul a fost aprobat de catre Guvernul Republicii Moldova la 7 iunie 2004.