Proiecte

Elaborarea si aprobarea Legii cu privire la activitatea de rationalizare.

Legea reglementeaza raporturile aparute in legatura cu elaborarea si folosirea propunerilor de rationalizare intre autorii acestor propuneri si subiectii activitatii de intreprinzator (intreprinderi, institutii, organizatii), indiferent de tipul de proprietate si statutul juridic.

Elaborarea Metodicii determinarii efectului economic sau a unui alt efect pozitiv obtinut in urma utilizarii propunerilor de rationalizare in colaborarea cu Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor din Republica Moldova.

Metodica include notiunile de baza privind propunerile de rationalizare, sunt propuse metodele de calcul a efectului social-economic exprimat prin sporul profitului de evidenta si a profitului net, reducerea costului de productie, sporirea volumului de vanzari nete, economia de resurse, utilizarea eficienta a deseurilor, reducerea rebutului.

Elaborarea in colaborare cu AGEPI a Regulamentului model privind activitatea de rationalizare.

Regulamentul stabileste procedura de examinare si recunoastere a propunerilor de rationalizare, modalitatea de remunerare si stimulare a autorilor propunerilor de rationalizare.

Crearea Centrului de antreprenoriat inovational, proiect sustinut financiar de Fundatia Eurasia.

UIR a organizat cicluri de seminare in domeniul antreprenoriatului inovational, in trei zone ale republicii: Nord - la Balti, Centru - Chisinau, Sud - la Cahul, la care au participat cca. 400 de persoane.