Prezentarea

Prezentarea generala a UIR Inovatorul

Uniunea Inventatorilor si Rationalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul" (UIR "Inovatorul") este o organizatie neguvernamentala, apolitica, constituita pe baza comunitatii intereselor profesionale si de creatie ale inventatorilor, rationalizatorilor, agentilor ai servicilor de brevete, specialistilor în domeniul protectiiei proprietatii industriale, precum si persoanelor ce contribuie la dezvoltarea creatiei tehnice în Republica Moldova. UIR "Inovatorul" este înregistrata la Ministerul Justitiei Republicii Moldova la 20.11.1997 cu nr. 146, fiind succesorul în drepturi al Organizatiei Republicane a Asociatiei Unionale ale inventatorilor si rationalizatorilor, fondate în 1963. Forma organizatorico-juridica a UIR este miscare obsteasca.


Misiunea

Realizarea si protejarea drepturilor civile, economice, sociale si a altor drepturi legitime ale inventatorilor, rationalizatorilor, agentilor serviciilor de brevete, în scopul satisfacerii intereselor profesionale ale participantilor asociatiei, acumularii si diseminarii cunostintelor profesionale destinate dezvoltarii creatiei tehnico-stiintifice în Republica Moldova.


Sarcini

Crearea conditiilor organizationale, juridice, economice si sociale necesare pentru manifestarea si realizarea posibilitatilor de creatie ale participantilor asociatiei;
Apararea dreptruilor si intereselor participantilor asociatiei în sfera creatiei tehncie;
Oferirea ajutorului practic la elaborarea si implementarea inventiilor si propunerilor de rationalizare;
Promovarea realizarilor inventartorilor si rationalizatorilor, desfasurarea si/sau organizarea participarii lor la concursuri, expozitii, licitatii;
Efectuarea cercetarii infornmational-documentare privind brevetele, studii de marketing în domeniul tehnic, expertiza obsteasca în domeniul protectiiei proprietatii industriale si al activitatii de rationalizare;
Organizarea instruirii tineretului, reciclarea specialistilor în domeniul brevetarii si în alte domenii specifice, elebaorarea metodicelor si recomandarilor corespuinzatoare;
Colaborarea cu institutii si organizatii dintara si de peste hotare.


Conducerea

Organul suprem de conducere a UIR "Inovatorul" este congresul, convocat de Consiliul Republican cel putin o data în cinci ani. În perioada dintre congrese organul de conducere este Consiliul Republican al UIR, membrii caruia sunt alesi de catre Congres. Dirijarea activitatii curente este realizata de catre Prezidiul Consiliul Republican, compus din 7 membri.
Administrarea operativa este efectuata de presedintele UIR.