Decretul Presedintelui Republicii Moldova privind instituirea Zilei inventatorului si rationalizatorului, nr. 193 din 19.06.1995

DECRETUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA
privind instituirea Zilei inventatorului si rationalizatorului

nr. 193 din 19.06.1995

Având în vedere aportul inventatorilor si rationalizatorilor la dezvoltarea economiei nationale:
Presedintele Republicii Moldova decreteaza:
Art. 1. - Se instituie Ziua inventatorului si rationalizatorului, care se va consemna anual în ultima
sâmbata a lunii iunie.

Art. 2. - Prezentul Decret intra în vigoare la data semnarii.
PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Mircea SNEGUR

Chisinau, 19 iunie 1995 Nr. 193

Publicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 35/418 din 29.06.1995