Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului–model privind activitatea de rationalizare, nr. 619 din 07.06.2004 - Regulamentul-model privind activitatea de rationalizare