HOTARÂREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA Cu privire la activitatea inventiva în Republica Moldova

HOTARÂREAGUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la activitatea inventiva în Republica Moldova*

nr. 347 din 25 mai 1992Relevând aportul spiritului inventiv k solutionarea problemelor social-economice ale republicii si în scopul valorificarii maxime a potentialului creator al inventatorilor si rationalizatorilor, Guvernul Republicii Moldova


HOTARASTE:


2. Se preconizeaza ca stimularea spiritului inventiv, sprijinul oportun si expert al activitatii de rationalizare, asistenta metodico-normativa si organizatorica, controlul asupra protectiei intereselor legitime ale inventatorilor si rationalizatorilor se pun în sarcina Uniunii Inventatorilor si Rationalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul".

3. Pentru a contribui efectiv la realizarea sarcinilor sus-nominalizate, toate întreprinderile, asociatiile, organizatiile din Republica Moldova, indiferent de tipul lor de proprietate si gospodarire, vor vira anual la contul Uniunii Inventatorilor si Rationalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul" l procent din mijloacele economiste anual în urma valorificarii inventiilor si propunerilor de rationalizare.

5. Departamentul de Stat pentru Statistica sa elaboreze în termen de o luna de k data promulgarii prezentei Hotarâri modelele darilor de seama anuale statistice, obligatorii pentru toti agentii economici, si sa asigure evidenta statistica de stat a inventiilor si propunerilor de rationalizare, generate de potentialul creator republican.


* în prezentul text sunt operate modificarile conform Hotarârii Guvernului nr. 619 din 07.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului-model privind activitatea de rationalizare", publicata în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 96-99/782 din 18.06.2004.