IMPOZITAREA privind activitatea inventiva si de rationalizare

IMPOZITAREA
privind activitatea inventiva si de rationalizare

În cazul implementarii inventiilor si propunerilor de rationalizare se aplica urmatoarele prevederi ale legislatiei pentru impozitarea veniturilor persoanelor juridice si fizice:
a) Pentru persoanele juridice:
La sumele platite autorilor conform legislatiei pentru implementarea inventiilor si propunerilor de rationalizare, precum si pentru dreptul de autor asupra acestor inventii si propuneri, persoanele juridice nu calculeaza contributii de asigurari sociale de stat obligatorii în marime de 27% (stabilita pe anul 2005).

(Legea bugetului asigurarilor sociale de stat - se adopta de catre Parlamentul Republicii Moldova în fiecare an).

b) Pentru persoanele fizice:
b.1.) La sumele platite autorilor conform legislatiei pentru implementarea inventiilor si propunerilor de rationalizare, precum si pentru dreptul de autor asupra acestor inventii si propuneri, nu se calculeaza contributia individuala de asigurare sociala de stat obligatorie în marime de 2% (stabilita pe anul 2005).
(Legea bugetului asigurarilor sociale de stat se adopta de catre Parlamentul Republicii Moldova în fiecare an).

b.2.) Recompensa pentru inventii si propuneri de rationalizare nu se ia în considerare k calcularea salariului mediu (adica nu se ia în considerare la calcularea concediilor, indemnizatiei pentru incapacitatea temporara de munca si a pensiei).

(Hotarârea Guvernului Republicii Moldova nr. 31 din 14.01.1994)

b.3.) Calcularea impozitului pe venit retinut de la persoanele fizice (inclusiv recompensa pentru inventii si propuneri de rationalizare) se efectueaza conform

Codului Fiscal al Republicii Moldova. Titlul II, art. 15. Cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice se stabilesc anual în Legea bugetului de stat.

Sumele platite autorilor pentru inventii si propuneri de rationalizare se aduna la salariul inventatorului, rationalizatorului, apoi suma totala se impoziteaza.

(Legea bugetului de stat - se adopta de catre Parlamentul Republicii Moldova în fiecare an).

c) Asigurari obligatorii de asistenta medicala si recompensa de la implementarea inventiei sau propunerii de rationalizare. Conform:

Legii Republicii Moldova cu privire la marimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593- XV din 26.12.2002.(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 18-19 din 08.02.2003). Anexa 4. Alineatul 24.

La sumele platite conform legislatiei pentru implementarea inventiilor si propunerilor de rationalizare, precum si pentru dreptul de autor asupra acestor inventii si propuneri nu se calculeaza prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala.