Stimaţi utilizatori ai reţelei Internet,

 

     Am onoarea să vă salut şi să vă prezint pagina Uniunii noastre în Internet.

     Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul” (UIR „Inovatorul”) este o organizaţie neguvernamentală, obştească, care a reuşit nu doar să-şi păstreze poziţiile de promotor al progresului tehnico-ştiinţific în masele largi ale populaţiei, ci să reorienteze activitatea inventatorilor, raţionalizatorilor, agenţilor serviciilor de brevete, specialiştilor în domeniul proprietăţii industriale pe făgaşul libertăţii creaţiei şi antreprenoriatului. În acest scop UIR „Inovatorul” a muncit şi continuă să muncească la perfecţionarea bazei legislative în domeniul inventicii şi raţionalizării, astfel încît ea să corespundă condiţiilor mereu schimbătoare ale     societăţii şi să creeze motive mai eficiente de descoperire a potenţialului creator al cetăţenilor noştri.

     Consiliul Republican al Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor „Inovatorul” şi Prezidiul acestuia, în limitele posibilităţii, acordă făuritorilor creaţiei tehnice asistenţă juridică, consultativă şi alte tipuri de ajutor cum ar fi: perfectarea cererilor pentru presupusele invenţii şi propuneri de raţionalizare; participarea, împreună cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), la expoziţiile republicane şi internaţionale; organizarea deplasărilor de creaţie pentru inventatori şi raţionalizatori; asigurarea întreprinderilor şi organizaţiilor cu documente normative vizînd activitatea de raţionalizare.

    În calitate de indice al eficienţei activităţii noastre poate servi munca de creaţie a inovatorilor în producţie. Astfel, în perioada anilor 2002-2004 numărul invenţiilor aplicate s-a dublat, în timp ce efectul economic de pe urma folosirii invenţiilor şi a propunerilor de raţionalizare în producţie a sporit de patru ori.

     Elaborările meşterilor noştri sînt  apreciate la justa lor valoare în cadrul expoziţiilor internaţionale. Pe parcursul celor trei ani indicaţi mai sus, invenţiile autorilor moldoveni s-au învrednicit de 13 medalii de aur, 20 medalii de argint şi 15 medalii de bronz.

     Am speranţa, că informaţia pe care dumneavoastră o veţi găsi în această pagină vă va permite să întrevedeţi problemele cu care ne confruntăm, să luaţi cunoştinţă de realizările activităţii noastre, vă va întări opinia vizînd importanţa dezvoltării în continuare a activităţii de invenţie şi raţionalizare în republică.

     

 

                                                             Nicanor Solcan,

                                          Preşedintele Uniunii Inventatorilor

                         şi Raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul”

Pentru a ne trimite mesaj, indepliniti formularul